Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ se v letošním roce podařilo vybudovat dvě plošiny pro vozíčkáře na nově postaveném nadchodu do Areálu biologie. DĚKUJEME!!!