Tělocvikáři mají veliký stan, kterému říkají Sborovna. My jsme si Sborovnu půjčili a vyvezli jsme jí do světa, i když všichni, tak jak nás vidíte na fotografii, jsme se do toho stanu nevešli. 

A přestože skutečná sborovna má osazenstvo mnohem větší, přejeme jménem všech učitelů GJVJ našim studentům krásné prázdniny, užijte si léto!