Již třetím rokem naše gymnázium přivítalo nové studenty ze dvou tříd čtyřletého a jedné třídy osmiletého studia. V kostele sv. Václava, který původně patřil Gymnáziu J. V. Jirsíka, pozdravil studenty ředitel RNDr. Jaroslav Pustina a na svá gymnaziální léta u nás zavzpomínal Mons. Václav Kulhánek.

Motivujícím a laskavým projevem povzbudil začínající studenty  P. Josef Prokeš, který je taktéž absolventem našeho gymnázia. Slavnostní atmosféru podpořil zpěv školního smíšeného sboru Mendík.