i učitelé se účastní nejrůznějších sportovních  akcí.

Tým GJVJ si vykoulel krásné 3. místo na učitelském turnaji v kuželkách, blahopřejeme J