150. výročí založení Gymnázia J. V. Jirsíka si zaslouží velkou pozornost. Proto byla i do Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích pozvána osobnost nadmíru povolaná, aby se podělila o informace a vzpomínky vážící se k historii prvního českého gymnázia v Českých Budějovicích...

Přednáška Mgr. Evy Kordové "V práci a vědění jest naše spasení aneb Co ještě nebylo řečeno a co vás ještě zajímá" se koná v úterý 22. ledna 2019 od 17:00 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea v přízemí (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, vchod ze Senovážného náměstí). Všichni zájemci jsou srdečně zváni! Přednáška je poslední doprovodnou akcí k výstavě, která byla realizována v Jihočeském muzeu v termínu 12. 9. 2018 - 13. 1. 2019.