Naše gymnázium dalo o sobě opět vědět! Vyslalo totiž do krajského kola v konverzační soutěži v německém jazyce Anežku Zemenovou ze 7. E, která v kategorii studentů, již nějakou dobu studovali v Německu či Rakousku, obsadila krásné třetí místo. Porotu složenou z rodilých mluvčích či zástupkyně Jihočeské univerzity okouzlila nejen svou perfektní němčinou, ale i všeobecným rozhledem.

 „Součástí zkoušky byl poslech a poté jsme měli asi pět minut hovořit na nějaké téma. Pak s námi porota vedla poměrně náročný dialog. Mí konkurenti byli velmi dobře vybaveni, někteří totiž byli v německy mluvících zemích i deset let,“ doplňuje Anežka.

Nezbývá než jí pogratulovat k úžasnému výsledku a všem ostatním studentům popřát, aby dosáhli v německém jazyce podobných výsledků.