18. 4. 2019 navštívil naše gymnázium prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. od února 2014 rektor Univerzity Karlovy (podruhé byl zvolen v r. 2017).  Tohoto setkání se zúčastnili studenti třetích ročníků, jelikož hlavním obsahem přednášky pana rektora byla prezentace Univerzity Karlovy a možností studia na této nejstarší a nejprestižnější univerzitě u nás.

Pan rektor nejprve krátce představil sám sebe, ale zejména velmi zajímavě prezentoval všechny fakulty UK a možnosti studia různých oborů na ní.  Většina z nás tak poprvé slyšela o oborech jako např. Adiktologie nebo Protistologie. Jeho prezentace zaujala i motivovala řadu studentů, kteří neotáleli se svými otázkami.

Na oficiální část setkání tedy navázala ta neformální, při níž  pan profesor zodpověděl řadu dotazů potencionálních uchazečů o studium. Tato beseda byla pro nás studenty velmi přínosná, jelikož jsme získali informace „přímo od zdroje“.