V pondělí 29. dubna se dějepisný seminář pod vedením pana profesora Kuneše vydal na celodenní exkurzi do Terezína. 

Ani vytrvalý déšť nám nezabránil prozkoumat historii tohoto významného místa. Čekala nás návštěva Malé pevnosti, Muzea ghetta a Magdeburských kasáren. Všechny prohlídky byly plné zajímavých informací a seznámily nás s historií města z různých úhlů pohledu - nejen s drastickými podrobnostmi holocaustu, ale také například s uměním, které v terezínském ghettu vzniklo. 

Myslím, že pro všechny byla prohlídka přínosná a o něco rozšířila naše obzory.

Tomáš Pikous, 7. E