Ve středu 11. 9. 2019 se třídy čtvrtého ročníku zúčastnily v Jihočeské vědecké knihovně přednášky hudebního publicisty Jiřího Černého o Karlu Krylovi. Dlouhá léta se spolu přátelili, takže jsme vyslechli vyprávění více než zasvěcené.

Pan Černý začal své povídání Krylovým životopisem - narodil se v Kroměříži 1944 do rodiny knihtiskařů, studoval, aby se stal hrnčířem. Po ukončení školy ale změnil plány a začal se věnovat hudbě.

Celá přednáška byla prokládána písněmi z různých Krylových alb - některá byla připravena k vydání právě panem Černým. Jak byli žáci obeznámeni, Kryl často komentoval dění u nás v době komunistické vlády a reagoval na ně právě svými skladbami. Např. úvodní píseň Bratříčku, zavírej vrátka ze stejnojmenného alba byla napsána v roce 1968 při vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území.

Za zmínku také stojí, že se přednášející osobně znal s prezidentem Havlem a že byl velkým odpůrcem rozpadu Československa. Nejednalo se tedy pouze o výklad o písních Karla Kryla a o jejich poslech, ale ve vzpomínkách Jiřího Černého jsme se přenesli do doby, na kterou bychom rozhodně neměli zapomínat.

A. Matejićová, 4.B