V září byla Jihočeskou vědeckou knihovnou vyhlášena literární soutěž s názvem i stejnojmenným tématem „Jihočeský úsměv“. Zúčastnili se jí studenti primy, tercie a kvarty, kteří měli za úkol napsat povídku, fejeton, báseň, úvahový text apod.

Z výše jmenovaných tříd byly vybrány nejlepší práce, které na konci listopadu posoudila odborná porota, jež následně vybrala deset nejúspěšnějších a nejoriginálnějších prací. Mezi nimi se umístila i studentka tercie Anna Krásnická, kterou porota odměnila věcnými dary a sborníkem nejlépe hodnocených prací.