Přijímací zkoušky 2019/2020


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 4leté 

Výsledky 8leté


Kritéria k přijetí pro čtyřleté gymnázium jsou ke stažení ZDE.

Kritéria k přijetí pro osmileté gymnázium jsou ke stažení ZDE.

Podrobnější harmonogram přijímacího řízení 2019/2020 je ke stažení ZDE.


Pokud jsem přijat(a):

- rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁME!

- Mám deset dní na odevzdání zápisového lístku, tedy do 16. 5! Přesto prosíme o jeho urychlené odevzdání! Zároveň prosíme o urychlené sdělení, zda nastoupíte či nikoli!

- Zápisový lístek dávám pouze na jednu školu. Pokud se dostanu na druhou školu na odvolání, musím z původní školy zápisový lístek vzít a donést ho na druhou školu!


Pokud jsem nepřijat(a):

- ZASÍLÁME rozhodnutí o nepřijetí!

- Mám tři dny na podání odvolání ode dne doručení, mohu použít vzor ZDE. V rámci odvolacího řízení budou na základě Vašeho odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa.


Děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole.