Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří proběhl ve středu 8. 1. 2020.

Program na Den otevřených dveří ke stažení ZDE.

Leták na Den otevřených dveří ke stažení ZDE.

Prezentace na Den otevřených dveří ke stažení ZDE.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ke stažení ZDE.

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto na našem gymnáziu proběhly 18.1.2020.

Výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium: ZDE.

Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium: ZDE.

Výsledky budou zveřejněny také na vývěsce školy.

Maximální počet bodů z matematiky + českého jazyka je 50+50.

Opravené testy budou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy od 20. 1. 2020 v době od 7:30 – 9:00 a 12:30–15:00. 

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky 2020

Gymnázium J. V. Jirsíka pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurz bude zaměřen na zlepšení znalostí v těch oblastech matematiky a českého jazyka, se kterými měli uchazeči o studium problémy při přijímacích zkouškách nanečisto, které se konaly 18. 1. 2020. V žádném případě absolvování tohoto přípravného kurzu nezaručuje přijetí žáka ke studiu, nicméně může tomuto cíli velice pomoci. Také samotný fakt, že poznají prostředí gymnázia, není zanedbatelný.

Termín přípravných kurzů: Každou středu počínaje 22. 1. 2020 až do 8. 4. 2020 od 15.00 do 17.05 hod (mimo jarní prázdniny – 12. 2. 2020). Každý kurz zahrnuje 11 lekcí po 1 hodině (60 minut) matematiky a 1 hodině (60 minut) českého jazyka.

Uzávěrka přihlášek: 21. 1. 2020 

Rozmístění uchazečů do tříd: bude vyvěšeno v budově školy a na třídách v den prvních kurzů. Přijímací zkoušky 2020

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme: 3 třídy pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41)

                                                                     1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81)

Přihlášky ke studiu je možné podávat do 2. března 2020 v kanceláři školy (1. patro, 8:00 - 16:00), případně zaslat poštou na adresu Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice. V době jarních prázdnin je kancelář otevřena v čase 8:00 - 13:30. 

Termíny přijímacích zkoušek: čtyřleté studium: 1. termín: 14. dubna 2020

                                                                                    2. termín: 15. dubna 2020

                                                      osmileté studium: 1. termín: 16. dubna 2020

                                                                                       2. termín: 17. dubna 2020

Časový harmonogram přijímacích zkoušek je k dispozici ke stažení ZDE

Pozvánku pošleme nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. 

Písemné zkoušky proběhnou z českého jazyka a matematiky, přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. dubna 2020 (CERMAT předá výsledky testů školám 28. dubna a do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ředitel ukončí celkové hodnocení přijímacího řízení). 

Nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdá zájemce o studium zápisový lístek. Prosíme o jeho urychlené odevzdání. Žádáme vás také o urychlené sdělení, zda ke studiu nastoupíte či nikoli. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Rozhodnutí Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V rámci odvolacího řízení budou na základě vašeho odvolání přijatí další uchazeči na uvolněná místa. 

Důležité dokumenty

Kritéria pro přijímací řízení čtyřleté gymnázium: ZDE

Kritéria pro přijímací řízení osmileté studium: ZDE

Přihláška ke studiu na SŠ: ZDE

Organizace jednotné přijímací zkoušky: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka: ZDE

Specifikace požadavků na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky: ZDE

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí: ZDE

Zdroj informací: CERMAT


* Do 31. ledna 2020 může dojít k drobným změnám v podmínkách přijímacího řízení!