Základní informace

Zřizovací listina: Stáhnout
Adresa: Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ), Fráni Šrámka 23, 371 46 České Budějovice
IČ: 60076135
IZO: 060076135
Telefon: kancelář: +420 387 423 017
ředitel: +420 387 422 640, +420 721 184 076
zást. ředitele: +420 387 200 056
Ředitel: RNDr. Jaroslav Pustina
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hadravová
Mgr. Jan Ptáčník
Výchovný poradce: Mgr. Romana Baštářová
Metodik prevence: Mgr. Václav Kuneš
Počet profesorů: 40
Počet studentů: přibližně 540
Počet tříd: 17, (13 na vyšším stupni gymnázia, 4 na nižším)
Jídelna:

Jídelna při SŠ a VOŠ CR, F.Šrámka 9, tel. 387788120, 387788122

Ubytování:

Škola neposkytuje žádnou formu ubytování.

Profil zadavatele: naleznete zde
Číslo účtu: 214 511 586 /0300
Výroční zpráva: Stáhnout

BOZP:

Stáhnout

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Záznam o činnosti
Zpracování os. údajů

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence – Mgr. Václav Kuneš, kabinet dějepisu
Konzultační hodiny: středa 14.05-14.30, čtvrtek 7.40 - 8.10 a dále dle domluvy.
 Užitečné odkazy
 Minimální preventivní program

Učitelé, kontakty

Mailové adresy jsou vytvořeny ve tvaru: prijmeni@gjvj.cz

Funkce Jméno a příjmení Vyučuje Třídní učitel
Ředitel RNDr. Pustina Jaroslav M, Fy
Zástupce ředitele Mgr. Jana Hadravová M, Fy, IVT

Mgr. Jan Ptáčník M, Fy 1. A
učitelé Mgr. Baštář Václav Z, Tv

Mgr. Baštářová Romana Bi, M 2. B

Mgr. Beňadik Vladislav M, Tv

Mgr. Blažek Miroslav Z, Tv

Mgr. Čermáková Táňa Ch, Bi pokladník Nadace GJVJ

Mgr. Dvořáková Jana Aj, Rj

Mgr. Filip Vladimír Ov, ZSV, Čj

Mgr. Günzel Martin M, F

Mgr. Gottwaldová Ilona Čj, Nj 4. A

Mgr. Hessová Kateřina Aj, Ov, ZSV

Mgr. Holubová Adéla Aj, Fj

Mgr. Honnerová Helena M, DG, IVT

Mgr. Jakubík Martin Nj, Čj 1. E

Mgr. Janáček Petr M, IVT 4. B

Mgr. Kabelová Dana M, IVT 3. A

Mgr. Kalová Zuzana Tv, Bi 2. E

Mgr. Kalačová Helena Aj, SpJ, ZSV

Mgr. Klímová Romana Aj, Ov, ZSV

Mgr. Klukanová Barbora Nj, EVH

Mgr. Kojan Vladimír D, Ov, ZSV 4. C

RNDr. Kolářová Lena M, IVT 3. E

Mgr. Kubíčková Helena Bi,Tv 4. E

Mgr. Kuneš Václav Čj, D 5 .E

Mgr. Layerová Jana Aj, EVH

Mgr. Mezerová Kateřina Čj, LAT 1. B

Mgr. Plsová Zuzana Tv, Aj

Mgr. Polívková Eliška
Čj, EVV

Mgr. Polívková Jana Bi, Tv

Mgr. Říhová Lenka Bi, Z

Mgr. Schmidtmayerová Jana Bi, Ch

Mgr. Schacherlová Adéla Nj, Čj 2. A

Mgr. Šimečková Dana Čj, D 3. B

Mgr. Thámová Olga Nj, EVH

PhDr. Týml Václav Nj, Fj

Mgr. Vinický Tomáš ČJ, Aj

Mgr. Vítková Olga Aj, Fj

Mgr. Vejmelka Radek M, F 6. E

Mgr. Vlášek Vladimír Aj, Ov, ZSV

PhDr. Vlnatá Dominika Ov, ZSV, Čj 7. E

Mgr. Vránová Veronika Čj, Ps, ZSV 8. E
hospodářka, sekretářka Ševčíková Zuzana

ekonomická účetní Pavelková Edita

školník

Slípka Václav

Nostrifikace

Požadavky k nostrifikačním zkouškám jsou na všech školách jednotné: Stáhnout

Výběrová řízení

Výzvy k podání nabídek

Zahraniční školní akce gymnázia J. V. Jirsíka

3. výzva: zde

Akce 2017/18

Zajištění dopravy zájezdu do Říma:Zajištění dopravy
Administrace projektu "Modernizace učeben GJVJ":Administrace projektu
Nákup nábytku sborovna:Rekonstrukce sborovny
Vybavení ICT:Výbavení ICT
Rekonstrukce učebny fyziky
Rekonstrukce fyziky - část první
Rekonstrukce fyziky - část druhá
Schodišťové plošiny
Plošiny - část první
Plošiny - část druhá
Výzva k podání nabídek na zpracování žádosti o dotaci k projektu "Jirsíkovo vzdělávací centrum".

Dotace k projektu

Schválený rozpočet školy na rok 2018: zde

V roce 2016 proběhla tato výběrová řízení:

Přemostění průjezdu na GJVJ: Výsledek výběrového řízení
Dokončení obnovy pláště fasády na GJVJ: Výsledek výběrového řízení
Jirsíkovo vzdělávací centrum: Výběrové řízení